onsdag 27. juni 2018

I tippoldefar Brede og tippoldemor Thea sine fotspor - Datteren Marthe Sophie kommer til verden

I St.Hans helgen var jeg på et lite besøk på nordvestlandet og et av stedene som jeg var innom var Hellesylt, hvor mine tippoldeforeldre døpte sitt første felles barn.

Hellesylt, med Sunnylven kirke og Hellesyltfossen
Foto: May B. OddenKart over Norge - tallet 1 i den blå boblen markerer Hellesylt i Møre og Romsdal

Hellesylt kan sees i det fjerne - Bildet er tatt akkurat der Geirangerfjorden svinger ut i Sunnylvenfjorden - på et kart ser jeg at det her er navngitt Korsfjorden
Foto: May B. Odden

Hellesylt nærmer seg
Foto: May B. Odden

Det var veldig spesielt å komme med båten fra Geiranger, stå på dekk der og se Hellesylt komme nærmere og nærmere - se kirken som ligger der litt opp i bakken og vite at her har mine tippoldeforeldre levd i noen få år - I den kirken ble Marthe Sophie Bredesdatter døpt en sommerdag i 1879. Det var her de startet sine liv som en liten familie. Det blåste kraftig på dekk der jeg sto, men jeg klarte ikke å løsrive meg, det var så mange tanker og følelser som stormet rundt i kroppen. 

Hva gikk gjennom tankene til Thea når hun kom til dette ville og vakre stedet med høye fjell på alle kanter, hun som var født og oppvokst på skikkelig flatmark på Hof i Solør.

Jeg tror hun følte seg overveldet - det må hun ha gjort - født og oppvokst på de store flatene med skoger og åser rundt og komme hit til det ville og vakre Vestlandet med høye fjell og dype daler og fjorder. 

Ifølge Stranda historielag har nok Thea kommet til dette området som tjenestejente. De ulike arbeidslagene ble gjerne innlosjert på gårdene rundt om i bygda / område og da ble det gjerne ansatt ekstra hjelp til å ta seg av noe av ekstraarbeidet som oppsto i den forbindelse.

Hva Brede har følt når landskapet åpenbarte seg for han er jeg mer usikker på, jeg vil tro at han har slengt på seg en litt tøff mine og latet som om dette ikke gjorde det minste inntrykk, herregud, han var jo tross alt en tøff anleggsarbeider og han hadde sett store deler av norskekysten fra Larvik, rundt sørspissen av Norge og opp igjen på Vestlandet forbi Bergen (jeg antar det var ruta han reiste), og han hadde jo vært ute å seilt på de syv hav - Nei, han lot seg nok ikke vippe av pinnen så lett, men tankene innerst inne, de som ingen andre fikk verken se eller høre om, der kan nok situasjonen ha vært en annen, for innerst inne så var han nok overveldet av landskapet han også - selv om han ikke ville innrømme det.

For alt jeg vet har jeg tatt fullstendig feil i hvordan de to tenkte og opplevde sitt møte med denne landsdelen, men ut fra all dokumentasjon jeg har funnet om dem, så vil nok tankene slik jeg har beskrevet dem passe rimelig godt inn.

Hellesylt rundt 1891-1903 - Av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - Flickr: Hellesylt, Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15262288

Det er ikke store stedet i dag, det var ikke store stedet den gangen. Hellesylt er et tettsted i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Per 1. januar 2017 var det 257 innbyggere på stedet. Hellesylt var tidligere en egen kommune bestyende av bygdesamfunnene Sunnylven og Geiranger, men ble slått sammen med Stranda kommune 1. januar 1965.

Hele Sunnylven har i overkant av 600 innbyggere. Hellesylt ligger i enden av Sunnylvsfjorden, ikke langt fra den mer kjente Geirangerfjorden. Hellesylt ligger under en konstant trussel av at fjellpartiet Åkernesremna på 90 millioner kubikkmeter skal rase ut i fjorden og skape en flodbølge som vil ødelegge store deler av bygda. Staten bevilger flere millioner korner årlig til overvåkning av fjellpartiet, som har en stadig økende akselerasjon mo tutrasning.

Hellesylt er også med i et prosjekt kalt "Hellesylt i vekst" som jobber for å gjøre Hellesylt til et mer attraktivt sted å bo. Prosjektet har de siste par årene bl.a. hjulpet bygda til å få til et ungdomshus, styrkerom nettsted m.m. Informasjon hentet fra Wikipedia.

Jeg føler meg ikke helt sikker på at det virkelig var her som Marthe Sophie ble født, men jeg får nok mest sannsynlig aldri noen bekreftelse på det. Bakgrunnen for tvilen er fadderne, eller i alle fall den ene fadderen samt den personen som foretok hjemmedåpen.

Marthe Sophie ble født 23 oktober 1878, og hjemmedåp ble utført av Knut Toven i Næsset Prestegjæld som det står i kirkeboken. Nesset prestegjeld ligger lenger nord


Bildet er hentet fra kartsøk / veibeskrivelse på gulesider.no 
og den blå streken viser dagens vei mellom Nesset og Hellesylt.


Sikker kan man aldri bli, men som nevnt her så var han som foresto hjemmedåpen fra Nesset prestegjeld, han kan jo selvfølgelig ha bodd i Hellesylt en periode han også, men en annen ting som gjør at jeg har en mistanke til at det kan være Nesset som er fødestedet hennes.

Den ene fadderen, Lucie Hansen (eller Hansdatter) kom fra Sunndal og er meldt utflyttet til Nesset i 1877. De andre fadderne har så "vanlige" navn at det er vanskelig å finne dem med sikkerhet, og så lenge det ikke finnes noen folketelling fra området i 1878/1879 så blir det kun spekulasjoner. Men, en annen ting som også kan være med å tilsi at Marthe Sophie ble født et annet sted enn Hellesylt er også det at hun ble født 23. oktober 1878, mens dåpen først ble bekreftet i kirken et halvt års tid senere 8. juni 1879, men igjen, det blir bare spekulasjoner og det skal mye til at vi noen gang finner en bekreftelse på det ene eller det andre. Ellers er Marthe Sophie's faddere to veiarbeidere med koner og en oppsynsmann - så de har plukket de som var lettest tilgjengelig til å fylle denne rollen, noe som nok var veldig vanlig på den tiden i slike situasjoner, for hvem ellers skulle man nå velge?

Sunnylven kirke, bygget i 1859 - langkirke. 
Byggverket er i tømmer og har 400 plasser. 
Fra 1861 var Sunnylven eget prestegjeld.


Henrik Ibsen besøkte Hellesylt på reisen han foretok sommeren 1852, kirken var da ny og kan ha vært inspirasjonen for Ibsens dramatiske dikt "Brand" - Andre akt av "Brand" begynner slik: "Nede ved jorden med bratte Bergvægge omkring. Den gamle forfaldne Kirke ligger paa en liden Bakke i Nærheden. Et Uveir trækker op - Femte akt beskriver den nye kirken klar til å bli innviet: "Halvandet år senere. Den nye kirke står fuldfærdig og smykket til indvielsen. Elven rinder tæt forbi. Det er tidlig tåget morgen. Klokkeren er ifærd med at hænge kranse op udenfor kirken; lidt efter kommer skolemesteren" (fra Wikipedia)Det er ganske rart å tenke på at inn gjennom denne døren gikk Brede og Thea med lille Marthe Sophie. Presten i kirken på den tiden var Bernt Martin Bye 1875-1879 - han omkom på fjelltur i Sunnylven i 1879, samme året som Marthe Sophie ble døpt - men jeg føler meg allikevel sikker på at det var denne presten som forrettet ved dåpen, for det første er det håndskriften i Ministerialboken, den er like forover frem til juli måned det året - da endrer skriften seg kraftig og det er helt tydelig at det er en annen person som har fortsatt innføringen i kirkeboken, og for det andre, den neste presten som står oppført i dette prestegjeldet står oppført fra 1880.


Kirken ligger flott til rett over sentrum og har utsikt til Hellesyltfossen og 
Sunnylvenfjorden og alle cruiseskipene som kommer inn her
Fra Norsk vegmuseum har jeg fått informasjon om at han mest sannsynlig var på veiarbeid Hellesylt - Langeland og Storhaugbro - amtsgrensa mot Sogn og Fjordane - dette er veien som går fra Hellesylt til Grodås og videre, og vi kjørte på den veien når vi reiste videre fra Hellesylt. Vegmuseet forteller videre at det at Brede var smed tyder på at han var av de bedre betalte veiarbeiderne. Dette er veien som vi i dag kjenner som fylkesvei 60

Veien ble bygget i perioden 1877 - 1880 og stemmer godt overens med perioden som Brede og Thea kan ha vært i dette området, Marthe Sophie er jo født i 1878 og døpt i 1879, og i 1881 finner vi dem igjen i Kongsberg-traktene, da Ingeborg blir født der, så ja, det stemmer nok at det var denne veien han var med å bygget.


"Og vegen ble fin og brei og slett - Sudelida - Sudelidei
den finaste eg har sett Sudelida Sudelidei
Nei, det var ingen krøttersti.
Om ikkje han ligg der til evig tid
Så skal eg eta opp lua mi!
Sudelida - sudelidei"

(teksteutdrag fra visa: Ola Tveiten)3 kommentarer: