mandag 26. mai 2014

Tippoldefar Brede Olsen

Brede Olsen er en fyr som har skapt litt hodebry

Han ble født i Laurvig (Larvik), Vestfold i 1839 av foreldre Møllersvend Ole Nilsen fra Kongsberg, Buskerud, og hustru Marthe Sophie Andersdatter, Sem, Vestfold.

Torget i Larvik ca 1850-1860, bildet er hentet fra "Det Gamle Norge"/facebook.


Ole og Marthe Sophie giftet seg i Sem, Vestfold 9. august 1835. Ole var da (ifølge kirkeboka) bosatt i Tønsberg, og Marthe Sophie var bosatt i Undrumsdal, Basberg. Ole var da 29 år gammel og Marthe Sophie var 24 år gammel (opplyst i kirkeboka), i virkeligheten var Ole 25 år gammel og Marthe Sophie var 23. Dette er noe man ser fra tid til annen, de var "ikke så nøye" på alder. Hva grunnen til dette var er ikke godt å si, men noen av opplysningene man finner må man på en måte ta for det det er, og så lenge det er "sånn cirka" og for ting til å stemme, så får man være fornøyd.

Marthe Sophie er født på gården Nordre Undrum, Sem, S. Jarlsberg amt, men var bosatt på gården Basberg også på Sem når hun giftet seg.

De fikk sønnen Halvor, født 4 desember 1836 og ei jente (ukjent fornavn) som døde ca. 1835 (ukjent fødselsår). Jeg hadde først fødselsår ca 1835 på Halvor, og tanken slo meg da at Halvor og denne jenta kunne ha vært tvillinger. Nå når jeg har funnet hans dåp, så ser muligheten for dette mindre ut, men siden det står ca. 1835 på hennes død, så er det allikevel en liten mulighet for dette.

Tilleggsinformasjon som jeg har fått etter første publisering av dette innlegget forteller at Marthe Sophie giftet seg igjen, etter at hennes første ektemann, Ole, døde. Jeg har funnet Oles dødsfall, den 28 august 1839, det er opplyst at han døde av "Nervefeber". Marthe Sophie giftet seg andre gang med Niels Andersen. Dette ekteskapet finner sted den 22 november 1840.

Hun har blitt enke med to små barn, og det er jo naturlig at hun har grepet sjansen som bød seg og giftet seg på nytt så fort som mulig. Det var nok ikke enkelt på den tiden å være alenemor med to små.

Marthe Sophie og hennes nye ektemann får en sønn de kaller for Ole (etter hennes første ektemann?), han blir født 9 juli 1841.

Dette betyr jo at Brede, som var født i mars i 1839 har mistet faren sin, kanskje allerede før han ble født, eller i alle fall ikke så lang tid etter at han kom til verden.

Når så Marthe Sophie dør den 3 januar 1843, så forteller det oss at Brede mistet sin mor før han hadde fylt 4 år. Enkemann Niels inngår et nytt ekteskap, denne gangen med Marthe Sophies kusine, Andrea Christiane Olsdatter. Det er opplyst at Marthe Sophie var "Brystsvag".

Niels og Andrea Christiane får blant annet en datter den 5 februar 1847, som de døper for Lise Regesine. Hun dør ugift i Oslo den 8. januar 1917. Det er trolig at Brede og hans bror vokser opp i denne familien og dermed blir stesøsken av denne Lise Regesine.

Niels og Andrea Christianes Lise Regesine er oppkalt etter søsterdatteren til Niels. Hans søster

Niels' søster Randi Andrea er gift med Organist Lars Andersen, de fikk totalt 8 barn, hvorav en datter som heter Lise Regesine. Det er kun 6 av de 8 barna som vokser opp. Den yngste ble født 9 august 1831 på Hedrum og dør allerede 19 november 1831. Foreldrene ble skilt i aug 1831 pga at han ble dømt og bøtelagt for "tyranisk og uchristelig Behandling mod sin Hustrue" som det står i Larviks Historie.

Men, tilbake til Brede. Han er født 31. mars 1839 i Larvik, og ble døpt i Larvik kirke 26. mai samme år.


Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 3A (1830-1870), Fødte og døpte 1839, side 49. 

Han ble konfirmert i Larvik kirke 12. oktober 1853
Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 3 (1848-1856), Konfirmerte 1853, side 172. 

Så går det 25 år før jeg finner neste spor etter Brede. Da er han bosatt i Hellesylt (Nesset), Sunnylven, Møre og Romsdal. Han har da fått en datter med Thea Thostensdatter, født 23. november 1851 i Hof, Solør, Hedemark. Thea har da allerede en datter; Mathilde (Knutsdatter) Nerby, født 24. desember 1875, i Hof i Solør. Mathildes far er Knut "Svillerien" Johansen. Mathilde har mest sannsynlig vokst opp hos sine besteforeldre i Hof i Solør. Mathilde utvandret senere til USA.

Datteren Marthe Sophie Bredesdatter, født 23 oktober 1878, er oppkalt etter Bredes mor
Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Sunnylven, Ministerialbok nr. 517A06 (1862-1881), Fødte og døpte 1879, side 115.


Marthe Sophie Bredesdatter, gift med Frederick Løvås, utvandret til USA.

Ved Marthe Sophies dåp står Brede oppført som smedarbeider og Thea som "pige".

Brede var nok "Rallar" og flyttet rundt der det var jobb å få. Hvor, når og hva som førte til at han møtte Thea har jeg ikke klart å finne ut av. Kanskje hun arbeidet som "taus" for rallarene?

Det var flere prosjekter i Møre og Romsdal på den tiden, hvor en smed kan ha hatt arbeid. Blant annet var det det et stort veiprosjekt der på slutten av 1800-tallet. Geiranger- og Strynefjordsveien. Kilde: http://www.vegvesen.no/_attachment/209644/binary/404217, side 10., og det var Rødsand Gruber. Her skal visstnok gruvedriften ha startet opp først i 1899, men det var prøvedrift i forkant av oppstarten. Både veiarbeidet og gruvedriften kan ha hatt behov for smed, og så langt har jeg ikke klart å finne ut hvor Brede arbeidet.


Neste spor etter Brede er i Kongsberg, her får han datteren Ingeborg Bredesdatter, født 21. juni 1881 i Sandsvær, Kongsberg, Buskerud. Men Ingeborgs mor er ikke Thea, men Ingeborg Hansdatter fra Sandsvær, Kongsberg. Ingeborg Bredesdatter er også hjemmedøpt, og dåpen er først bekreftet ved konfirmasjonen, som forgikk i Lunde i Telemark
 Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Ministerialbok nr. I 3 (1893-1902), Konfirmerte 1897, side 72. Her står Ingeborg Hansdatter oppført som Bredes hustru, men annen dokumentasjon bekrefter at det ikke stemmer. Hun er nok kun oppført i den forbindelse at hun er Ingeborg Bredesdatters mor. Så langt har det vist seg håpløst å finne ut noe om Ingeborg Hansdatter, men jeg har en teori om han hun må ha død tidlig. I alle fall har jeg funnet ut at Ingeborg Bredesdatter bodde sammen med Brede og Thea og flere halvsøsken i 1891 tellingen fra Lunde i Telemark. Hun var da ca. 10 år gammel, og det var vel ikke vanlig på den tiden at en datter fra et annet forhold var bosatt hos faren sin?
Ingeborg Bredesdatter, gift med Aslak Lundtveit

Nytt barn, nytt spor etter Brede. Denne gangen blir vi ført til Sande i Vestfold hvor Brede og Thea (ja, han er tilbake til henne), får sønnen Olav (også betegnet som Olaf og Ole i ulike kilder).

Olav Bredesen er født 2. mai 1884 i Sande, Vestfold, også han er hjemmedøpt (22. juni 1884) og dåpen er først bekreftet ved konfirmasjon i Lunde, Telemark 2. oktober 1898Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Klokkerbok nr. I 3 (1896-1905), Konfirmerte 1898, side 65. 

Så skal vi så langt sør som vi kan komme i dette langstrakte landet vårt, vi skal til Mandal. Her blir Lise Regesine Bredesdatter født den 26. mars 1887, døpt i Vigmostad, Undal pr. Mandal, Vest-Agder den 5. juni 1887
Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Vigmostad, Ministerialbok nr. A 3 (1882-1900), Fødte og døpte 1887, side 11. 

Lise Regesine ble kalt for "Elise" og jeg har snakket med flere av hennes etterkommere, og de har ikke hatt noen anelse om døpenavnet hennes. For dem har hun alltid vært "Elise".

Brede er ved "Elises" dåp oppført som veiarbeider.

Lise Regesine "Elise" Bredesdatter, gift Gulliksen

Skimter vi litt til det som står nevnt ovenfor her, så ser vi at hun er oppkalt etter en man kan anta var Bredes stesøster.

Så var det neste spor etter Brede. Det er da min oldefar, Theodor Bredesen blir født 18. september 1889 på Grotevje, Lunde i Telemark. Så på ett eller annet tidspunkt mellom 1887 og 1889 har Brede og Thea og ungeflokken kommet til Lunde i Telemark, hvor de ble værende (i alle fall mesteparten av tiden frem til de døde). Det fortelles i familien at de kom til Lunde med jernbanen. Jeg har ikke fått dette dokumentert noe sted, men antar at det stemmer. Rallar vet du :-)

Vel, min oldefar Theodor ble døpt den 9. februar 1890 i Lunde kirke, Telemark 


Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Ministerialbok nr. I 2 (1884-1892), Fødte og døpte 1890, side 28. 

Her er Brede oppført som kanalarbeider. Men se her? Theodor er oppført som ektefødt og en merknad om at Brede og Thea giftet seg i Hof i Solør den 28. november 1877.

Her har nok den godeste Brede Olsen slått ei skikkelig plate i presten. For, ved nærmere undersøkelser så viser det seg at det er Theas bror, Thosten Thostensen som giftet seg i Hof, Solør på denne datoen.

Mine oldeforeldre: Anne Jakobsen og Theodor BredesenDen 27. januar 1892 blir Alfred Bertinius Bredesen født, på Bjerva, Lunde i Telemark.

Alfred er døpt 24. april 1892 i Lunde kirke, Telemark

Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Ministerialbok nr. I 2 (1884-1892), Fødte og døpte 1892, side 44. 

Her er også Brede oppført som kanalarbeider. Ifølge folketellingen i 1890 arbeidet han ved Bandak-kanalen, Norsjø, som "minerer".

I 1895 blir Josefine Theodora Bredesdatter født i Hof, Solør, så da har Brede og Thea vært på farten igjen.
Josefine Theodora er døpt 13 oktober 1895 i Hof


Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Arneberg i Hof, Ministerialbok nr. 11 (1879-1911), Fødte og døpte 1895, side 35.


Hennes konfirmasjon i Lunde kirke, Telemark den 9. oktober 1910, hvor dåpen er bekreftet med en attest fra Sognepresten i Hof.


Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Klokkerbok nr. I 4 (1906-1914), Konfirmerte 1910, side 72. 

Og jammen finner vi ikke giftermålet mellom Brede og Thea også i det herrens år 1895, nettopp i Hof i Solør.

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Hof i Hof, Klokkerbok nr. 1 (1895-1914), Ekteviede 1895, side 130. 

Ja ja, da slapp de å vise frem en dåpsattest for Josefine Theodora fra sognepresten i Hof, med påskrift "uægte", hun ble jo da født innenfor ekteskap og plata som Brede hadde slått i presten noen år tidligere unngikk å bli avslørt.

Siste barn i rekken (så vidt meg bekjent) er Marie Bredesdatter, født 23. mars 1896, Lunde i Telemark.

Marie ble døpt  17. juli 1896 i Lunde


Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Ministerialbok nr. I 3 (1893-1902), Fødte og døpte 1898, side 30.


Maries konfirmasjon 13. oktober 1912


Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Klokkerbok nr. I 4 (1906-1914), Konfirmerte 1912, side 78. 
Ifølge folketellingen i 1900 bodde de da på Rydningen i Lunde, Telemark

Her står det at Brede er vanfør og understøttes av fattigvesenet. Han jobbet jo som "minerer" og har da mest sannsynlig blitt skadet i en arbeidsulykke. Jeg leter fortsatt etter informasjon som eventuelt kan bekrefte dette.

Verken Olav eller Theodor bor hjemme under denne folketellingen, selv om de på dette tidspunktet er som unger å regne (i alle fall Theodor).

Jeg finner dem begge igjen på Bjerva Gård.
Oldefar Theodor er her oppført som "hjuring" (gjetergutt) og visergutt. Jeg husker han fortalte at han hadde hatt det så godt på Bjerva. "De stelte så godt for meg og var så snille" sa han, hver gang samtalen kom inn på hans barndom.Thea døde 17. mai 1906 i Lunde av en hjernesykdom

Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Ministerialbok nr. I 4 (1902-1913), Døde og begravede 1906, side 124. 

I kirkeboken står det at hun hadde vært sinnslidende og innlagt på Eeg Asyl (Kristiansand).

Informasjon mottatt fra Statsarkivet i Kristiansand:

Thea Olsen, 55 år, arbeiders kone, bosted Lunde Thelemarken, innkom 29. juli 1905, utskrevet som uhelbredet 3. desember 1905. Sykdom: Melancholia.
Arkivreferanse: Eg sykehus, pasientjournal 1905, nr 3481, folio 127B.

Det var vel kanskje ikke så rart at hun var melankolsk (deprimert). Noen og en hver kunne vel bli det, med en rotløs mann, vanfør, de måtte ha hjelp fra fattigvesenet for å overleve, og ungene ble satt bort til oppfostring hos andre. Det må ha vært mange tunge tak.

Brede døde 30.mai 1926 av hjertefeil og alderdomsvaghet


Kildeinformasjon: Telemark fylke, Lunde i Lunde, Ministerialbok nr. I 6 (1922-1940), Døde og begravede 1926, side 160. 

Ja Brede, du har etterlatt deg flere spørsmål enn du har gitt svar. Noen ganger kunne det ha vært utrolig kjekt å hatt en tidsmaskin. Tenk å kunne reise tilbake i tiden og spørre vedkommende ansikt til ansikt :-) Eller ved nærmere ettertanke, det hadde kanskje vært like greit å ikke møte de. Men en bitte liten tur tilbake til fortiden hadde nok vært spennende uansett :-)

Du har mange etter deg i alle fall, både barn, barnebarn, barnebarns barn og deres barn og barnebarn. Joda, flokken har blitt stor, både her og på den "andre siden av dammen".

En liten og morsom faktaopplysning til slutt.

Thea Tostensdatter, Bredes kone, ble født i Hof i Solør i 1852.

Hof, Solør består i dag (2013) av 3 sokn, Hof, Hoff Finnskog og Arneberg.

I August 2013 havnet min sønn, ved en tilfeldighet på Bjerkely Folkehøyskole, som ligger nettopp i Arneberg, Solør. Så nå trår han de samme stier som sin tipp-tipp-oldemor vokst opp på. Og uten slektsgransking som hobby hadde vi aldri visst at hun kom fra denne kanten av landet, hun som bodde mesteparten av sitt voksne liv i Lunde i Telemark.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar