mandag 26. mai 2014

Tippoldeforeldre på Nordgården Thon i Modum

Mine tippoldeforeldre på Nordgården i Tonsbygda på Modum

Tippoldefar Peder Carl Thon Nordgården Christiansen - ja hvilket navn skal vi velger? Han er i alle fall oppført med alle sammen, men i ulike sammenheng.

Han bodde på Nordgården, i det som ble kalt for Tonsbygda, på Øderud på Drolsum. Gården lå innunder en liten knaus og det sto ei lita stue og et stabbur der, i tillegg til en låve.


Foto privat: Nordgården ca 1925 - Ikke lett å se personene som er samlet foran huset, men fra venstre har det blitt meg fortalt at det er Andreas, Peder C. Thon, Marhta, Gunnar, Ragnhild Bolette, Karl Richard og Georg. Dette er navn dere vil kjenne igjen lenger ned i innlegget.

Peder Carl er født den 22 oktober i 1846 i Modum, og han ble døpt i Heggen Kirke 6 desember 1846. Hans foreldre var Christian Ludvigsen Drolsumeie født 22 desember 1815 og Gunnild Olsdatter, født 27 januar 1820.

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 7 (1841-1850), Fødte og døpte 1846, side 93. 
Tippoldemor het Bolette Torkildsdatter, hun ble født 5 januar 1848 på Butterud. Hun ble døpt i Heggen kirke 13 februar 1848
Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 7 (1841-1850), Fødte og døpte 1848, side 111. 
Hennes foreldre var Torkild (Torkel) Syvertsen, født 1814 i Norderhoug (Norderhov) og Helle Christiansdatter, født 9 september 1820, Hollerudeie. Ved folketellingen i 1865 står det oppført at foreldrene bor på Tveteneie. Det vites ikke om Butterud og Tveteneie er ett og samme sted, eller to forskjellige.
Peder og Bolette giftet seg i Heggen kirke 27 desember 1872.
Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Modum, Ministerialbok nr. 10 (1865-1876), Ekteviede 1872, side 294.
Peder og Bolette, privat foto
Ved bryllupet var bruden 25 år gammel. Peder og Bolette var bosatt på Nordgården, gårdsnummer 18 under 109, bruksnummer 7 i Modum kommune. De dyrket korn og poteter og holdt kuer og høner ifølge folketellingen i 1900. Peder arbeidet også som minerer ved Ringerike Nikkelverk.
Bildet er funnet på nettet, beklager så mye at kilde mangler

Det var trange kår og Peder måtte, ved siden av gårdsdriften også arbeide i gruvene ved Ringerike Nikkelverk. Arbeidsdagen startet klokken 6 på morgenen og varte til klokken 6 på kvelden. han gikk til og fra arbeidet, en tur på ca 6 km i luftlinje, og gjennom skogen til fots, så tok det nok sin tid. Bare unntaksvis fikk han sitte på noen som hadde hest og kjerre. Når han så kom hjem på kvelden så var det til å arbeide på gården, hvor Bolette hadde tilbrakt hele sin dag med stell av hus og hjem, unger, dyr og alt det som følger med på en gård.

De fikk 8 barn, hvorav 7 vokste opp
Kristian Pedersen, født 1874, død 1875

Kristian Thon, født i 1877. Kristian giftet seg med Petra Gustava Pedersdatter Øderud. De flyttet til Sande i Vestfold og de fikk 10 barn.
Petra og Kristian, foto privat

Thorvald Thon Nordgården, født 1879. Thorvald giftet seg med Anna Winger. Han arbeidet som "sliberiarbeider" ifølge folketellingen i 1900. Thorvald og Anna fikk 4 barn.

Thorvald, privat foto

Gunda Helene Thon, født 15 august 1881. Gunda giftet seg med August Thorsby. De fikk 5 barn. Hun døde tidlig, allerede i 1913

Gunda Helen Thon, privat foto

Carl (Karl) Peder Thon, født 11 mai 1884. Han gikk i skomakerlære i Geithus (ifølge folketellingen i 1900, han var da 16 år gammel. Han arbeidet også i en kort periode ved nikkelgruvene, sammen med sin far. Han giftet seg med Jenny Marie Johansen, som var hans kusine. Jennys mor Anne Soffie var Bolettes søster.

Karl Peder og Jenny, privat foto

Karl Peder emmigrerte til USA i 1905. Han var en liten tur tilbake til "gamle landet" for så å returnere til USA. Jenny Marie reiste etter og de giftet seg i 1915 i Abercrombie, Nord Dakota. Karl Peder gjorde en flott yrkeskarriere i USA. Han hadde jo gått i skomakerlære her hjemme i Norge, og nå arbeidet han som skomaker i Moorhead i Nord Dakota. Han spesialiserte seg på ortopediske spesialsko. Karl Peder og Jenny fikk 6 barn.


Martha Pedersdatter Nordgården, født 11 oktober 1886. Martha giftet seg med Georg Martinius Holm, født 10 juli 1888 (dette er mine oldeforeldre). Martha fikk en datter utenom ekteskap, ei jente som ble Georgs øyensten. Sammen fikk de to gutter, hvorav den yngste av disse er min morfar.

Martha og Georg, privat foto

Andreas Nordgården, født 30 august 1890. Han giftet seg med Anna, født 21 august 1898. De fikk 3 barn.

Andreas, privat foto


Petra Bertine Nordgården, født 30 januar 1893. Når søsteren Gunda døde, giftet Petra seg med enkemannen August Thorsby. Petra og August fikk 9 barn sammen.

Petra Bertine, privat foto

Denne siden vil bli oppdatert senere.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar