mandag 26. mai 2014

Tippoldeforeldre Ole Jakobsen Gulbrands Odden og Gunhild Maria Olsdatter Jysereid Odden

Etternavnet mitt kommer fra Drangedal i Telemark.

Redigert: 10 oktober 2017

Drangedal er en skogskommune i Telemark. Kommunen, som består av bygdene Tørdal og Drangedal, ligger omkring innsjøen Toke og dens tilløp. Næringsgrunnlaget består for det meste av jord- og skogbruk, småindustri, turisme og transportselskaper.

Kommunesenteret Prestestranda. Kommunevåpenet illustrerer to furukongler, og Drangedals "kommuneblomst" er tyttebærblomsten.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Drangedal


Men, det var altså mine tippoldeforeldre Ole og Gunhild Maria jeg skulle prate litt om i dag.

Ole Jakobsen Gulbrands Odden, født i Drangedal den 3. oktober 1837. Han er sønn av Jakob Knutsen Gulbrands, født 10 juli 1798 og Ragnhild Abrahamsdatter Gulbrands, som er født mellom 1808 og 1809 engang.

Tippoldefar Ole hadde 7 søsken, hvorav en søster som ikke vokste opp.

Han ble døpt i Drangedal kirke 15 oktober 1837
Kildeinformasjon: Telemark fylke, Drangedal i Drangedal, Klokkerbok nr. I 1 /1 (1814-1856), Fødte og døpte 1837, side 3.
Tippoldemor Gunhild Maria er også født i Drangedal, den 23. januar 1848. Hennes foreldre var Ole Torovsen Jysereid, født ca. 1798 og Anne Simensdatter Jysereid, født 1804. Det var en stor ungeflokk, hele 12 stykker som jeg har funnet, hvorav i alle fall 5 døde som spebarn / barn. Jeg har ikke klart å finne hennes dåp i kirkeboken, men har datoen fra "Slektsregister for Drangedal"
I 1865-tellingen bodde Ole på gården Gudbrands
og se, der var jammen tippoldemor Gunhild Maria også
Ole som Logerende Tømmerfløder og Gunhild Maria som Tjenestepige. Ja ja, da vet vi jo hvor de møttes.
Ole og Gunhild Maria giftet seg 18. juli 1867 i Drangedal kirke
Kildeinformasjon: Telemark fylke, Drangedal, Ministerialbok nr. 8 (1857-1871), Ekteviede 1867, side 269.
Tippoldefar Ole var "Tømmerfløder" og han var en ivrig jeger. Noe vi får bekreftet via en artikkel i Kragerøs Vestmar den 19. november i det herrens år 1881.


Kopi mottatt fra Kragerø Vestmar

Det er ikke så lett å lese hva som står her, og min kunnskap til Gotisk skrift er ikke 100% kan man si, men jeg har gjort et forsøk på å "oversette/tyde" det som står her.

Vestmar 19 November 1881
(Kopi av artikkel mottatt fra Vestmar i Kragerø)
Bjørnejakt (Meddlet "Vestmar" fra Drangedal). Mandag den 14de November gik Brødrene Abraham Jakobsen Brudeberget og Ole Jacobsen Odden samt den førstnævntes 20 og 18 Aar gamle Sønner, Jakob og Jon, afsted, for at se sfter Biørnen. Kommen op i Vakrefjeldet i Naasskogen, fandt de snart et "hie" hvori laa 3 Biørne, en stor Binne med sine 2 toaarsgamle Unger, der alle blev Jægernes Bytte.
Jægerne fik først se en af de smaa Biørne i hiet, den Ole som hilsning gav en kugle i Livet, der dog ikke gjorde det ganske af med den, men en kugle fra Jakobs riflebragte den til brølende at opgive kamben. Nu stak den store Binne sin Kæft og sine Øine ud, formodentlig for at se, hvem der vovede at forstyrre husfreden, men fik med det samme en kugle under Øinene af Jakob, der bragte den til lynsnart at trække sin Kæft til sig igjen. Abraham skød derpaa en Skud ind i hiet med den Virkning at Biørnen kom farende ud i "hikjæften" med en Slump Mose og Lav foran sig, men netop havde den faaet sit hoved ud før Jakob med et velrettet Skud midt i dens brede Pande brakte den stendød til Marken.
Ved at se giennem en Sprække i hiet, opdagede Ole en Biørn til, den han med det samme skjød paa, men da det var temmelig mørkt i Biørnens Dagligstue, ramte han den ikke døeligt; den kom sætende ud af hiet, før Jakob med et Skud i dens Nakke, tvang den til at bide i Græset.
Den skudte Binne var ganske sort med hvid Ring om halsen; Kjødet af den veide 13 1/4 Bpd, og af hver af Ungerne 6 Bpd.
De to Brødre, Abraham og Ole, har før skudt 7 Biørne og ca. 60 Ræve.

Ja, så da vet jeg jo hvor min far og min bror har arvet jaktinteressen fra.

Ved 1891-tellingen i Drangedal bodde Ole og Gunhild Maria i egen bolig, folketellingsskjemaet forteller at Ole var "Selv Hovedperson" og på yrke står det oppført "Husmand og Flødningsmand"

Gunhild Maria står oppført som Hustru som forsørges av mannen

Kildeinformasjon: Telemark fylke, Drangedal herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet.

De står oppført med 5 hjemmeboende barn på den tiden;
 • Jørgine Olsdatter, født 14 august 1875 (gift med Halvor Gundersen (Gunnarsen)) Lilleøi
 • Jakob Olsen, født 6 juli 1877 (gift med Gunhild Thomine Olsdatter Heibø)
 • Marie Olsdatter, født 18 mars 1882 (gift med Andreas Johnsen Skarpodde)
 • Knut Olsen, født 8 april 1885, og
 • Johanne Maria Olsdatter, født 30 april 1889 (gift med Tjøstolf Jørgensen Gudbrands)
I tillegg har de hatt Gunhild Torine Olsdatter, Kvindekjønn, Logerende tilhørende familien, antas født 1834, etter sigende ca 36 aar.
Hun er oppført med at hun forsørges av "Fattigvæsenet" og at hun er "Sindssvag" og at dette har "fremtraat senere".
Ut fra navn og alder, antar jeg at dette er Gunhild Marias eldre søster Gunhild Thorine, som ble født i 1838 og gift med Peder Thorvildsen, fra Holla, Lunde. Hvordan hun har havnet hjemme hos søsteren har jeg ingen anelse om, men hun kan ha blitt enke tidlig, eller kanskje bare ektemannen ble fryktelig lei og leverte henne på døra :-) Dette er ting som jeg ikke har satt meg inn i, så for alt det jeg vet så kan det jo selvfølgelig dreie seg om en annen, men det er nærliggende å tro at det er Gunhild Marias søster.
I tillegg til barna som bodde hjemme under 1891-tellingen, så fikk Ole og Gunhild Marie
 • Anne Randine, født 1868 (gift med Thorbjørn Aasmundsen)
 • Johanne Marie, født 27 desember 1869, død 28 oktober 1884 (Tæring)
 • Olav (Ole), født 6 desember 1871 (gift med Ingeborg Halvorsdatter). Olav satt i Drangedal Herredsstyre i flere år
 • Marie Thorine, født 17 oktober 1873 (gift med Erik Bjørn Terjesen Lønnegraf)
 • Jon Olsen Odden, født 24. mai 1879 (gift med Marie Jørgine  Jonsdatter Kleppa) (mine oldeforeldre)
 • Johan Olsen Odden, født 5 oktober 1887 (kan ha dødd før tellingen i 1891
Ole døde i juni 1908 og Gunhild Maria døde i oktober 1928, tyve år ble hun sittende som enke, mest sannsynlig bosatt hos en av barna.

Uansett, livet oppe i skogbygda Drangedal kan ikke ha vært lett for en husmann med en stor ungeflokk og ei gal svigerinne i husholdningen. Han kjempet nok for tilværelsen på lik linje med mange andre på den tiden, og uansett, han har vært med på å gjøre meg til den jeg er i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar